Üldinfo
LUUKAS K.K. OÜ on esimene erameditsiini firma Saaremaal. Alustasime tööd oktoobris 1991.a.
Osutame hamabaravi teenust ning Eesti Haigekassaga on meil leping laste hambaravi teenuste rahastamiseks.
Meie kliinikul ei ole TÄISKASVANUTE HAMBARAVIHÜVITISE lepingut!

Hambaravi on avatud E-R 8:00 - 16:00, vajalik on eelnev registreerimine
telefonil 45 55485.


Luukase ruumides võtab vastu perearst Kaalep Koppel.
Perearsti tegevuskoht Kuressaares avatud:
E, K, N, R: 8:00 - 16:00
T: 8:00 - 18:00
N: 8:00- 18:00 (üle nädala)

Perearsti tegevuskoht Kärlal avatud:
E - R 9:00 - 16:00

Perearsti tegevuskoht Kihelkonnal avatud:
E, K, R 9:00 -15:00

VASTUVÕTUAJAD KURESSAARES
asukoht Tallinna 29, tel 45 55 485, info@luukas.ee

Dr. Kaalep Koppel
E 9:00-14:00
T 14:00-18:00
K 9:00-13:00
R 9:00-14:00 üle nädala

Dr Elja Viisut
N 9:00-12:00

Dr Ülle Käsk
N 16:00-18:00 (üle nädala)

pereõde Anu Kelder
E 8:00-9:00; 13:00-16:00
T 12:00-14:00
K 8:00-9:00; 13:00-16:00
N 8:00-9:00; 11:00-16:00
R 8:00-9:00; 13:00-16:00 (üle nädala 8:00-16:00)

pereõde Mare Koitla
T 9:00-14:00


VASTUVÕTUAJAD KÄRLAL
asukoht Pargi 1, Kärla. Tel 45 42 080;
tel 51935066, kperearst@gmail.com

Dr Kaalep Koppel
N 9:00-14:00

E - R 9:00-16:00
pereõde Kirsi Kivi

N 9:00 - 15:00
pereõde Mare Koitla

VASTUVÕTUAJAD KIHELKONNAL
asukoht Ravi 1, Kihelkonna. Tel 57702670
Pereõde telefoni teel kättesaadav E-R kell 8:00 - 16:00

Pereõde Mare Koitla
E 9:00 - 15:00
K 9:00 - 15:00
R 9:00 - 15:00

Dr Kaalep Koppel
R 9:30 - 14:00 üle nädala

PEREARSTI NÕUANDETELEFON
1220

Väljaspool perearsti vastuvõtu aega pöörduda vältimatu abi saamiseks
Kuressaare Haiglasse
Aia tn 25

Väljaspool hambaarsti vastuvõtu aega
pöörduda vältimatu abi saamiseks
Kuressaare Hambapolikliinikusse
Põik tn 4


ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

Käesoleva privaatsuspoliitikaga anname ülevaate meie poolt kogutavatest isikuandmetest, mis on vajalikud teenuse osutamiseks.
1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
1.1. Isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku kohta, milleks on näiteks isiku nimi, aadress, kontaktandmed jne. Samuti kuuluvad isikuandmete alla eriliigilised isikuandmed, milleks on muu hulgas ka inimese terviseandmed.
1.2. Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. Töötleme isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik töö- ülesannete täitmiseks ning isikute kiireks ja kvaliteetseks teenindamiseks. Seadusandlusest tuleneb kohustus kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust.
1.3. Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid üksnes õigusliku aluse olemasolul ning üksnes õiguspärastel eesmärkidel.
1.4. Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, kui:
 pöördute meie keskusesse – töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas terviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse diagnoosimisel, ravimisel;
 patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks- töötleme Teie isikuandmeid patsiendiga seotud teabe edastamiseks;
 soovite enda ravidokumentide väljastamist- kasutame Teie või Teie nõusolekul dokumentide saamiseks taotluse esitanud isiku isikuandmeid dokumendi väljastamisel;
 saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse – kasutame Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamisel ja Teile vastamisel
2. ANDMETE EDASTAMINE
2.1. Väljastame Teiega seotud andmeid asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid andmeid küsida (nt Haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel, politsei jms). Eriliigilisi isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.
3.ISIKUANDMETE KAITSE
3.1. Oleme võtnud kasutusele vajalikud info- ja küberturbe meetmed ja säilitame patsiendi isikuandmeid viisil, mis tagavad õigusaktidega kooskõlas oleva isikuandmete tõhusa kaitse.
3.2. teeme kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid, järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte. Patsiendi isikuandmetele võimaldatakse ligipääs üksnes neile isikutele, kelle jaoks on see vajalik seonduvalt tööülesannete täitmisega. Meie töötajatele kohaldub konfidentsiaalsuskohustus ja me teeme kõik endast oleneva, et Teie isikuandmed oleksid meie käes kaitstud.
4. ISIKLIKE ANDMETEGA TUTVUMINE
4.1. Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Taotluse saate esitada meie vastutavale töötajale või saata meiliaadressile info@luukas.ee.
4.2. Andmed väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel või saadetakse krüpteeritult e-postile.
4.3. Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist või kustutamist.
5. ÕIGUSTE KAITSE JA KONTAKTANDMED:
5.1. Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie vastutava töötaja Kaalep Koppel poole e-posti aadressil info@luukas.ee või tel: 45 55485
5.2. Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas meie vastutava töötaja või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Tatari 39, Tallinn 10134, e-post: info@aki.ee ).

Viimane uudis:

COVID-19 vaktsineerimisest
Eesti perearstid ja -õed kutsuvad inimesi nõustamisele ja COVID-19 vastu vaktsineerima. Vaktsineerimisele peab ette registreerima. Et võimalikult palju Eesti elanikke...  edasi»